Pula nagród w turnieju głównym PLAŻY GOTYKU TORUŃ 2021 to 20000,00 zł.

Rozdzielona ona będzie po 10000,00 zł dla kobiet i mężczyzn wg wskaźników procentowych w zależności od zajętego miejsca, tj.:

 Grand Prix Mężczyzn
 
1. miejsce 30%      3000,00 zł
2. miejsce 20% 2000,00 zł
3. miejsce 15% 1500,00 zł
4. miejsce 11% 1100,00 zł
5./8. miejsce 6% 600,00 zł

 Grand Prix Kobiet:

1. miejsce 30%      3000,00 zł
2. miejsce 20% 2000,00 zł
3. miejsce 15% 1500,00 zł
4. miejsce 11% 1100,00 zł
5./6. miejsce 7% 700,00 zł
7./9. miejsce 2% 500,00 zł