Pula nagród w turnieju GRAND PRIX to 20000,00 zł.
Rozdzielona ona będzie po 10000,00 zł dla kobiet i mężczyzn wg wskaźników procentowych w zależności od zajętego miejsca, tj.:

1 miejsce 30% 3000,00 zł
2 miejsce 20% 2000,00 zł
3 miejsce 15% 1500,00 zł
4 miejsce 11% 1100,00 zł
5/6 miejsce 7% 700,00 zł
7/8 miejsce 5% 500,00 zł