Regulamin turniejów Amatorskich Męskich

 1. Organizator
  • AZS UMK Toruń, ul. Gagarina 35, 87-100 Toruń
 2. Miejsce
  • boiska do siatkówki plażowej Zespołu Szkół nr 10, Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Torun
 3. Daty turniejów
  • 06.07.2019 (sobota) 10:00 – 18:00 Mistrzostwa Torunia Amatorów / Runda 1
  • 20.07.2019 (sobota) 10:00 – 18:00 Mistrzostwa Torunia Amatorów / Runda 2
  • 03.08.2019 (sobota) 10:00 – 18:00 Mistrzostwa Torunia Amatorów / Runda 3
  • 17.08.2019 (sobota) 10:00 – 18:00 Mistrzostwa Torunia Amatorów / FINAŁ
 4. Zgłoszenia
  • przyjmowane poprzez stronę internetową www.plazagotyku.pl
  • koszt wpisowego 40,00 zł od pary.
  • liczba miejsc w każdym turnieju jest ograniczona do 16 par
  • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Uczestnictwo w turnieju
  • zespół składa się z dwóch osób (mężczyzn)
  • osoby pełnoletnie, natomiast w pozostałych przypadkach musi być pisemna zgoda rodziców.
  • uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność
  • wykluczony jest udział zawodników kontuzjowanych oraz pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  • zaleca się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia
  • potwierdzeniem udziału w danym turnieju jest obecność na obowiązkowej odprawie technicznej o godz. 9:00
 6. Zasady turniejów
  • rozgrywane są trzy turnieje w cyklu oraz czwarty ostatni turniej finałowy
  • w ostatnim turnieju udział biorą tylko wyłonione z rankingu najlepsze 12 par
  • nie ma możliwości dopisania się do turnieju finałowego / nie są przyjmowane osobne, dodatkowe rejestracje
  • gramy zgodnie z przepisami PZPS siatkówki plażowej
 7. Zasady naliczania punktów rankingowych
  • w każdym turnieju para zbiera punkty wg zajętego miejsca
  • lista rankingowa będzie dostępna na stronie po każdym turnieju
  • do finału wchodzi 12 najlepszych par.
  • do turnieju finałowego nie są prowadzone zapisy
 8. Nagrody
  • Dla 3 najlepszych par turnieju finałowego puchary
  • Dla 12 najlepszych par nagrody rzeczowe (w tym dla pierwszych 3)
 9. Odpowiedzialność
  • Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas turnieju
 10. Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń
  1. W trakcie meczu zawodnikowi (zawodniczce) przysługuje prawo do protestu zgodnie z Przepisami Gry PZPS
  2. Zgłoszenie protestu jest inicjowana tylko i wyłącznie przez kapitana zgłaszającego formalnie w wyraźny, jednoznaczny sposób swoją chęć protestu w trakcie meczu przeciwko otrzymanemu wyjaśnieniu zastosowania lub interpretacji przepisów gry.
  3. Protest musi być zgłoszony organizatorowi wyłącznie przez kapitana.
  4. Protest będzie rozpatrywany natychmiast przez sędziego głównego
  5. Ostateczny głos rozstrzygający w sprawach protestów należy do Organizatora
 11. Postanowienia końcowe
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek
  2. W turnieju nie mogą brać udział zawodniczki/zawodnicy kadry narodowej siatkówki plażowej
  3. Uczestnictwo w turniejach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w fotorelacji i nagraniach filmowych oraz dźwiękowych z imprezy. Niniejsza zgoda obejmuje prawo wykorzystania i udostępniania przez Organizatora w sposób komercyjny fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych z wizerunkiem Uczestnika do celów marketingowych, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i nagrań na stronie organizatora www.plazagotyku.pl
  4. Organizator ma prawo do zmiany terminu bądź odwołania go na co najmniej 24 godziny przed w przypadku złych warunków meteorologicznych.
   • W wypadku zmiany terminu nie przysługuje zwrot wpisowego
   • W przypadku odwołania turnieju przed jego rozpoczęciem możliwe jest uzyskanie zwrotu wpisowego
   • W przypadku odwołania turnieju w trakcie trwania z przyczyn nie zależnych od organizatora nie jest możliwy zwrot wpisowego
  5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
   • Informacje o zmianach będą dostępne na stronie.
  6. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.