Zgłoszenia

Wszystkie zespoły, które mają zamiar wystartować w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski muszą dokonać rejestracji w systemie beach.pzps.pl i postępować zgodnie z zawartymi w nim procedurami. Zgłoszenie musi zostać dokonane najpóźniej do godziny 14.00, trzy dni robocze przed rozpoczęciem turnieju. Inne formy zapisu do turnieju niż rejestracja w programie nie będą uwzględniane.

Prawo startu w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski Seniorów mają zawodnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w rankingu PZPS. Wszystkie pary kadrowe w tym seniorskie mają obowiązek startu w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski jeśli przepisy nadrzędne FIVB i CEV nie stanowią inaczej. W turnieju finałowym mogą wystartować tylko zawodnicy, którzy w danym sezonie uczestniczyli w co najmniej trzech turniejach, które odbywały się w ramach rozgrywek PZPS (nie dotyczy zawodników / zawodniczek powołanych do reprezentacji Polski, delegowanych na turnieje CEV i FIVB, co uniemożliwiło im wzięcie udziału w turniejach krajowych).