Pula nagród w turnieju to 20000,00 zł.

Rozdzielona ona będzie po 10000,00 zł dla kobiet i mężczyzn wg wskaźników procentowych w zależności od zajętego miejsca, tj.:

 
 
1 miejsce 30%      3000,00 zł
2 miejsce 20% 2000,00 zł
3 miejsce 15% 1500,00 zł
4 miejsce 11% 1100,00 zł
5/6 miejsce 7% 700,00 zł
7/8 miejsce.   5% 500,00 zł