Nasi partnerzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ogólnopolska ranga Bella Plaży Gotyku wymaga od nas wielu przygotowań i wysokiego poziomu organizacji. Staramy się co roku bazować na doświadczeniu i ulepszać nasze wydarzenie, co za każdym razem nam się udaje, a na sam koniec otrzymujemy liczne dowody sympatii i niezwykle korzystne opinie. Na rozwój pozwalają nam nasi partnerzy, dlatego dzisiaj chcielibyśmy przedstawić kolejnego - Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
W naszym kraju organizowanych jest niezliczona liczba imprez sportowych - większych, mniejszych, o zasięgu ogólnopolskim, światowym, a także regionalnym i jeszcze mniejszym. Udział w nich biorą osoby dorosłe, dzieci, seniorzy. Ministerstwo Sportu i Turystyki każdego roku wspiera wiele z nich, a Bella Plaża Gotyku już po raz kolejny może liczyć na tę instytucję i także w tym roku MSiT jest partnerem gotyckich zmagań.
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki dba o rozwój i poziom polskiego sportu. Inwestując wiele środków w sport i rekreację Polaków. Kładąc głównie nacisk na sprawność, zdrowie i sport najmłodszych, nie zapomina o rozgrywkach na innym szczeblu wiekowym, mocno starając się też wspierać sport i aktywność seniorów. Sport młodzieżowy, wyczynowy, powszechny - działania na rzecz polskiego sportu w ministerstwie mają szeroki zakres. Dodatkowo MSiT dba o bezpieczeństwo i uczciwość w sporcie, trzyma pieczę nad polskimi związkami i organizacjami sportowymi - koordynuje je i monitoruje. Tworzone programy, proponowane dofinansowania co roku zwiększają zakres działań Ministerstwa Sportu i Rekreacji, dzięki czemu polski sport może liczyć się coarz mocniej na arenie międzynarodowej.
 
Bella Plaża Gotyku w Toruniu to festiwal siatkówki plażowej, który opiera się o rywalizację na wszystkich poziomach skupiając i zachęcając uczestników z całego kraju. W trakcie trwania zawodów na terenie Rynku Nowomiejskiego w Toruniu powstaje miasteczko siatkarskie, nad którym górują trybuny dla widzów, a miedzy nimi kryją się dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej oraz cała niezbędna infrastruktura. Dlatego też wsparcie tego partnera jest dla nas bardzo cenne i cieszymy się, że Ministerstwo Sportu i Turystyki zaufało nam po raz kolejny.